J AND W
   
 
    花篮
    壁掛
    酒篮
 
    格托
   
 
    花盆
    果盆
 
    书箱
    餐箱
    酒箱
 
    杯垫
    餐垫
 
    袋子
 
    帽子
  家居用品
    家居用品
  其他
    其他
  圣诞产品
    圣诞产品
  复活节产品
    复活节产品
  木灯
    木灯
 

经 理: 谭先生
E-mail:tyz@public.glptt.gx.cn
业 务: 颜小姐
E-mail:
ice1230@126.com
电 话: 86-774-3856348
       86-774-3861000
传 真: 86-774-3852877
地 址: 中国广西梧州市新
    兴一路237号301室
 

A1-10

A1-11

A1-12

A1-13

A1-14

A1-15

A1-16

A1-17

A2-1

A2-2

A2-3

A2-4

A2-5

A3-1

A3-2
第 1/24 页    首页  上一页  下一页  尾页 
桂ICP备06006934号

桂公网安备 45040302000107号

地址:中国广西梧州市新兴一路237号301室 j&w 版权所有
© CopyRight 2006-2017, WWW.JANDW.NET, E-MAIL:tyz1200@126.com Inc. All Rights Reserved